לקבל מידע על פרויקט פינוי בינוי באזור מגוריך

איך לקבל מידע על פרויקט פינוי בינוי 



שלב ראשון - עיריה - מועצה מקומת

על מנת לקבל מידע על פרויקט פינוי בינוי כדאי לגשת לעיריה או למועצה העירונית למחלקת ההנדסה ולקבל את המידע המבוקש.

לעתים לא נגבית אגרה, למרות שלצילום המסמכים של תוכניות הבניין, עיר וכד' יש צורך לשלם.